Χημικές ουσίες σε έπιπλα και στρώματα γυμναστικής θα μπορούσαν να καταστήσουν τις γυναίκες υπογόνιμες.

Χημικές ουσίες σε έπιπλα και στρώματα γυμναστικήςΧαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας στην εξωσωματική γονιμοποίηση – IVF έχουν συνδεθεί με τα επιβραδυντικά φλόγας που απαντώνται συνήθως στα οικιακά αντικείμενα.

Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από μελέτη που δημοσιεύτηκε ώστε να βρεθεί η σχέση μεταξύ επιβραδυντικών φλόγας οργανοφωσφορικών (PFRs) και αναπαραγωγικών αποτελεσμάτων στις γυναίκες.

Τα PFR θεωρούνται ασφαλέστερη εναλλακτική λύση έναντι των επιβραδυντικών φλόγας, τα οποία έχουν συνδεθεί με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την επιδημιολογία και μπορούν να βρεθούν σε έπιπλα, στρώματα γυμναστικής και οικιακά προϊόντα. Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι μπορούν να διαδοθούν στον αέρα και μέσω της σκόνης των εσωτερικών χώρων να διαταράξουν την ανάπτυξη ορμονών και εμβρύων.