Μια νέα ανακάλυψη που θα μπορούσε να αντιστρέψει το ρολόι της γονιμότητας, την κακής ποιότητας των ωαρίων και να αυξήσει τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Η αύξηση της ηλικίας των γυναικών για τεκνοποίηση και η επακόλουθη υπογονιμότητα έχουν γίνει μια σημαντική πρόκληση για τον οικογενειακό προγραμματισμό, ως αποτέλεσμα της μη αναστρέψιμης μείωσης της γυναικείας γονιμότητας στα θηλαστικά. Η ποιότητα των ωαρίων αποτελεί έναν από τους σηναντικότερους παράγοντες για την επιτυχή εγκυμοσύνη, η οποία μειώνεται σημαντικά από τα τέλη της τρίτης δεκαετίας της ζωής των ανθρώπων.

Παρά την τεράστια ζήτηση, δεν υπάρχουν κλινικά βιώσιμες στρατηγικές για τη διατήρηση ή την αναζωογόνηση της ποιότητας των ωαρίων κατά τη διάρκεια της γήρανσης, η οποία καθορίζεται από την ικανότητα των ωαρίων να υποστηρίζουν την μειωτική τους ωρίμανση, γονιμοποίηση και επακόλουθη εμβρυϊκή ανάπτυξη.

Μια μη επεμβατική, φαρμακολογική θεραπεία για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ποιότητας των ωαρίων κατά τη γήρανση θα βοηθήσει ένα μεγόλο ποσοστό γυναικών γα επιτυχημένη εγκυμοσύνη είτε φυσιολογικά είτε μέσω των τεχνικών της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ARTs) και της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF).

Αν και οι σωματικοί ιστοί υφίστανται συνεχή αναγέννηση μέσω των πρόδρομων βλαστικών κυττάρων, τα ωάρια στις ωοθήκες αποτελούν έναν πεπερασμένο αριθμό, που δεν υφίσταται αυτοανανέωση και είναι επομένως πολύ ευαίσθητα, με πολλαπλές δυσλειτουργίες που σχετίζονται με την ηλικία.

Η μοριακή βάση για τη μείωση της ποιότητας των ωαρίων με την προχωρημένη ηλικία συνεπάγεται αστάθεια του γονιδιώματος, μειωμένη μιτοχονδριακή βιοενέργεια, αυξημένο οξειδωτικό στρες λόγω των ελευθερών ριζών του οξυγόνου (ROS) και διαταραχές κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού των χρωμοσωμάτων. Η μοριακή αιτία του λανθασμένου διαχωρισμού χρωμοσωμάτων στα ωοκύτταρα με την προχωρημένη ηλικία είναι ακόμη άγνωστη και ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχουν φαρμακολογικές στρατηγικές για τη διόρθωση αυτού του προβλήματος.

Η κατανόηση της μοριακής ή μεταβολικής βάσης αυτού του προβλήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε θεραπείες για να διατηρήσουν ή ακόμα και να διασώσουν τη γυναικεία γονιμότητα εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας. Ο μεταβολίτης νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (NAD+ / NADH) είναι ένας σημαντικός οξειδοαναγωγικός παράγοντας με πολλαπλές λειτουργίες μεταξύ των οποίων ο ενεργειακός μεταβολισμός, η επιδιόρθωση του DNA και η επιγενετική ομοιόσταση.

Μια ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ αναφέρει ότι προσπάθησε να προσδιορίσει εάν ο παράγοντας αυτός (NAD+) μειώθηκε στα ωοκύτταρα με την ηλικία, συμβάλλοντας έτσι στην υπογονιμότητα και τη μείωση της ποιότητας των ωαρίων, καθώς και εάν αυτό θα μπορούσε να αντιστραφεί μέσω θεραπείας με το πρόδρομο NAD+ το μονονουκλεοτίδιο νικοτιναμίδης (NMN).

Για να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα, χρησιμοποίησαν ποντίκια, των οποίων η γονιμότητα αρχίζει να μειώνεται σε ηλικία περίπου 8 μηνών λόγω ελαττωματικών ωοκυττάρων που είναι παρόμοια με αυτά των ανθρώπων. Τα θηλυκά ηλικίας δώδεκα μηνών, υποβλήθηκαν σε αγωγή με NMN σε πόσιμο νερό (2 g / L) για 4 εβδομάδες, μετά από την οποία ανακτήθηκαν ώριμα ωοκύτταρα μεταφάσης-ΙΙ (MII) και υποβλήθηκαν σε περαιτέρω αναλύσεις.

Σύμφωνα με την υπόθεσή τους, διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα NAD(P)H ήταν μειωμένα στα ωοκύτταρα από ηλικιωμένα ζώα, σε σύγκριση με νεαρά ζώα (ηλικίας 4 έως 5 εβδομάδων) και η θεραπεία με NMN αύξησε τα επίπεδα NAD(P)H στα ωοκύτταρα των ηλικιωμένων ζώων, αποκαθιστώντας την ποιότητα των ωαρίων και ενισχύοντας το ρυθμό ωορρηξίας και τη γονιμότητα.

Επιπλέον, η συμπλήρωση του NMN μέσα σε καλλιεργητικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για την ανάπτυξη εμβρύων, ανέστρεψε τις δυσμενείς επιπτώσεις της ηλικίας στην ανάπτυξη.
Η παρούσα μελέτη υποστηρίζει την υπόθεση ότι οι σχετικές με την ηλικία μειώσεις στη διαθεσιμότητα NAD+, είναι καθοριστικός παράγοντας για τη μείωση της ποιότητας των ωαρίων και της γυναικείας υπογονιμότητας και ότι η φαρμακολογική αποκατάσταση του NAD+ ανοίγει ένα θεραπευτικό παράθυρο για τη θεραπεία της στειρότητας που σχετίζεται με την ηλικία.

Έχοντας αποδείξει ότι η θεραπεία με NMN σε ηλικιωμένα ζώα βελτίωσε την ποιότητα των ωαρίων και αύξησε τον ρυθμό ωορρηξίας και τα ποσοστά γέννησης, έδειξαν στη συνέχεια ότι η συμπλήρωση ΝΜΝ στα καλλιεργητικά υλικά βελτίωσε την ανάπτυξη σε έμβρυα που προέρχονται από ωοκύτταρα ηλικιωμένων ζώων, αλλά όχι και από νεαρά ζώα, υποστηρίζοντας την ιδέα ότι αυτή η παρέμβαση αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζεται με την ηλικία στα επίπεδα NAD+ των ωαρίων.

Αυτό το εύρημα σχετίζεται πολύ με την κλινική πρακτική της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Εκτός από ζητήματα που σχετίζονται με την ηλικία των μειωμένων αριθμών ωαρίων και της ποιότητας των ωαρίων, οι χρωμωσωμικές ανευπλοειδίες και η κακή ανάπτυξη των εμβρύων περιορίζουν τον αριθμό των διαθέσιμων βλαστοκύστεων για εμβρυομεταφορά με την αύξηση της μητρικής ηλικίας.

Η συγκεκριμένη εργασία αντιπροσωπεύει μια κλινικά θεραπευτική φαρμακολογική παρέμβαση για τη μη επεμβατική θεραπεία της γυναικείας υπογονιμότητας που προκαλείται από την απώλεια της βιωσιμότητας των ωαρίων σε αναπαραγωγικά ηλικιωμένες γυναίκες, με σημαντικές κλινικές επιπτώσεις.

Wonan

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή η μελέτη θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη θεραπειών χορηγούμενων από το στόμα, που ενισχύουν την ποιότητα των ωαρίων για φυσική σύλληψη ή εξωσωματική γονιμοποίηση. Επιπλέον, θα μπορούσε να βελτιώσει τα ποσοστά επιτυχίας των υφιστάμενων πρωτοκόλλων εξωσωματικής γονιμοποίησης βελτιώνοντας τις συνθήκες καλλιέργειας εμβρύων και τα την ανάπτυξη αυτών. Μια τέτοιου είδους βοήθεια θα μπορούσε να επιτρέψει σε γυναίκες με κακή ποιότητα ωαρίων να έχουν παιδιά με το δικό τους γενετικό υλικό, γιατί αυτή τη στιγμή, δεν έχουν άλλη εναλλακτική λύση από το να χρησιμοποιούν ωάρια δοτριών.

Οποιαδήποτε παρέμβαση που βελτιώνει τη γονιμότητα θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους και θα μειώσει το συναισθηματικό άγχος των αποτυχημένων κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης ή της υπογονιμότητας που μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια ψυχολογικά και κοινωνικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης και της κατάρρευσης των σχέσεων.

Αυτού του τύπου τα συμπληρώματα δεν θα πρέπει να λαμβάνονται από γυναίκες που επιθυμούν να μείνουν έγκυες έως ότου ολοκληρωθούν περαιτέρω μελέτες.

Πιστεύετε ότι αυτή η νέα ανακάλυψη θα μπορούσε να είναι μια επανάσταση για τη βιομηχανία εξωσωματικής γονιμοποίησης και τη γονιμότητα των γυναικών;


Γεια σας! Αν βρήκατε αυτό το άρθρο ενδιαφέρον ή χρήσιμο, μπορείτε να μας βοηθήσετε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μας. Απλώς γράφετε το email σας και θα έχετε ότι νεότερο υπάρχει σχετικά με θέματα γονιμότητας. Ευχαριστούμε και πάλι για την βοήθεια σας.