Το συνένζυμο CoQ10 βελτιώνει τα αποτελέσματα γονιμότητας σε γυναίκες που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;

CoQ10

Το αυξημένο οξειδωτικό στρες έχει αναγνωριστεί ως παθογενετικός μηχανισμός στη γυναικεία υπογονιμότητα. Ωστόσο, η επίδραση συγκεκριμένων αντιοξειδωτικών, όπως το συνένζυμο Q10 (CoQ10), στα αποτελέσματα μετά από τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART) δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως.

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να μετα-αναλύσει τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την επίδραση του συνενζύμου CoQ10 στην κλινική εγκυμοσύνη (CPR), τη γέννηση ζωντανού παιδιού (LBR) και τα ποσοστά αποβολής (MR) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο ή χωρίς θεραπεία σε σχέση με γυναίκες που υποβάλλονται σε τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART).

Τα αποτελέσματα που ακολούθησαν βασίστηκαν σε πέντε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας (449 υπογόνιμες γυναίκες, 215 στην ομάδα CoQ10 και 234 στην ομάδα εικονικού φαρμάκου / χωρίς θεραπεία). Η από του στόματος συμπλήρωση του CoQ10 είχε ως αποτέλεσμα αύξηση του CPR σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο ή χωρίς θεραπεία (28,8% έναντι 14,1%, αντίστοιχα). Αυτό το αποτέλεσμα παρέμεινε σημαντικό όταν οι γυναίκες με κακή ανταπόκριση των ωοθηκών και σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών αναλύθηκαν ξεχωριστά. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των ομάδων σχετικά με το LBR και το MR

Το συμπέρασμα της μελέτης στο συγκεκριμένο περιοδικό ήταν ότι η από του στόματος συμπλήρωση του CoQ10 μπορεί να αυξήσει το CPR σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο ή χωρίς θεραπεία, σε γυναίκες με υπογονιμότητα που υποβάλλονται σε διαδικασίες ART, χωρίς επίδραση στο LBR ή στο MR.

Αυτού του τύπου τα συμπληρώματα θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο κατόπιν σύστασης του θεράπων ιατρού.


Γεια σας! Αν βρήκατε αυτό το άρθρο ενδιαφέρον ή χρήσιμο, μπορείτε να μας βοηθήσετε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μας. Απλώς γράφετε το email σας και θα έχετε ότι νεότερο υπάρχει σχετικά με θέματα γονιμότητας. Ευχαριστούμε και πάλι για την βοήθεια σας.