Είστε εδώ: Homepage > Νομικά και ηθικά ζητήματα > Ηθικά διλήμματα

Ηθικά διλήμματα

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μια διαδικασία που έχει εγείρει κατά καιρούς πολλά ηθικά διλήμματα.

Περισσότερα για τα ηθικά διλήμματα

Για παράδειγμα ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση σπέρματος δότη όπως:

ethics• Η χρήση σπέρματος δότη είτε πρόκειται για ανώνυμη είτε μη.

• Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση οι γονείς η το παιδί στα στοιχεία του βιολογικού του πατέρα;

• Είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού να γνωρίζει τον βιολογικό του πατέρα;

• Πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί το δείγμα ενός δότη;

Ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της δωρεάς ωαρίων όπως:

• Πρόκειται για αλτρουιστική ενέργεια η για μία εμπορική συναλλαγή;

• Μέχρι ποια ηλικία έχει το δικαίωμα μητρότητας μια λήπτρια και από ποιον καθορίζεται αυτό;
• Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση οι γονείς η το παιδί στα στοιχεία της βιολογικής μητέρας;

Τι γίνεται όμως και στην περίπτωση της παρένθετης μητρότητας:

• Πρόκειται για αλτρουιστική ενέργεια η για μία εμπορική συναλλαγή;

• Είναι σωστό για την κοινωνία να επιτρέπει στις γυναίκες να κάνουν συμβόλαια για την χρησιμοποίηση του σώματος τους για εγκυμοσύνη;

• Είναι ηθικό για τις ίδιες τις γυναίκες να κάνουν συμβόλαια για την χρησιμοποίηση του σώματος τους για εγκυμοσύνη;

Μεγάλα ηθικά ερωτήματα έχουν τεθεί και σχετικά με τον Προεμφυτευτικό Γενετικό Έλεγχο όπως:

• Επιλογή φύλου. Πρέπει να επιτρέπεται ή όχι;

• Είναι σωστό να καταστρέφουμε έμβρυα και ποιος έχει την ευθύνη για αυτό;

• Είναι καλύτερο να μην γίνεται κανένας γενετικός έλεγχος, ακόμα και σε περιπτώσεις που επιβάλλεται, με αποτέλεσμα τη γέννηση άρρωστων παιδιών;

• Θα πρέπει αυτή η διαδικασία να χρησιμοποιείται μοναδικά για τη γέννηση υγιών παιδιών συμβατών με τα άρρωστα αδέρφια τους (HLA matching);

Τα παραπάνω ερωτήματα είναι απλώς ένα πολύ μικρό δείγμα για το πόσο μεγάλο είναι το θέμα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Πόσα πολλά πράγματα θα πρέπει κάποιος να σκεφτεί και να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει σε αυτό το ταξίδι της ζωής.