Είστε εδώ: Homepage > Νομικά και ηθικά ζητήματα > Δωρεά σπέρματος

Δωρεά σπέρματος

Η δωρεά σπέρματος αποτελεί μια πράξη γενναιοδωρίας και κοινωνικής προσφοράς. Στόχο έχει να χαρίσει σε ανθρώπους που αδυνατούν να τεκνοποιήσουν ένα πολύτιμο δώρο ζωής: τη δημιουργία οικογένειας.

Περισσότερα για τη δωρεά σπέρματος

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος είναι εθελοντική και συνήθως ανάλογα με το νομικό πλαίσιο της κάθε χώρας αμείβονται ή όχι. Οι δότες σπέρματος μπορεί να αποζημιώνονται μόνο για τις δαπάνες που αφορούν στα έξοδα μετακίνησης και κάθε ζημία τους εξαιτίας αποχής από την εργασία τους προκειμένου να διενεργήσουν τη λήψη του σπέρματος.

Ανάλογα με την νομοθεσία (Law for Egg – Sperm – Embryo – Donation Worldwide) οι δωρητές σπέρματος μπορεί να είναι ανώνυμοι ή μη που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το παιδί που θα γεννηθεί από την χρήση του εν λόγω δείγματος μπορεί ή όχι να αναζητήσει τον βιολογικό του πατέρα.

Επίσης η δωρεά σπέρματος μπορεί να είναι τελείως παράνομη σε κάποιες χώρες και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος της άνθησης του ιατρικού τουρισμού. Ορισμένα ζευγάρια ή γυναίκες μόνες τους ταξιδεύουν σε προορισμούς που είναι απολύτως νόμιμη η χρήση της δωρεάς σπέρματος προκειμένου να αποκτήσουν απογόνους.