Η γυναικεία παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο αποβολής εμβρύων

Σε αυτήν τη μελέτη, 3.480 κύκλοι εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) με διενέργεια προεμφυτευτικής γενετικής εξέτασης για ανευπλοειδίες (PGT-A) στο στάδιο βλαστοκύστης και μεταφορά φυσιολογικού εμβρύου χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες σύμφωνα με τον Δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ ή BMI) του ασθενούς.

Το κύριο αποτέλεσμα ήταν το ποσοστό αποβολής, το οποίο περιελάμβανε τόσο βιοχημικές όσο και κλινικές αποβολές. Τα δευτερεύοντα αποτελέσματα ήταν η εμφύτευση, η εγκυμοσύνη, η κλινική εγκυμοσύνη και τα ποσοστά γεννήσεων.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Οι κύκλοι χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες σύμφωνα με τον ΔΜΣ (kg / m 2): λιποβαρές (<18,5; n = 155), κανονικό βάρος (18,5-29,9 · n = 2,549), υπέρβαρο (25-29,9 · n = 591) και παχύσαρκος (≥30; n = 185). Ο αριθμός των κύκλων PGT-A ανά ασθενή ήταν παρόμοιος στις τέσσερις ομάδες. Τα ποσοστά γονιμοποίησης, η ημέρα της βιοψίας του εμβρύου, η τεχνική της χρωμοσωμικής ανάλυσης, ο αριθμός των ευπλοειδών εμβρύων, ο αριθμός των μεταφερόμενων εμβρύων και η μέθοδος της προετοιμασίας του ενδομητρίου για τη μεταφορά εμβρύων ήταν παρόμοιες και στις τέσσερις ομάδες ΒΜΙ. Τα ποσοστά αποβολής ήταν σημαντικά υψηλότερα σε γυναίκες με παχυσαρκία σε σύγκριση με τις γυναίκες με φυσιολογικό βάρος, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των κλινικών ποσοστών αποβολής. Τα ποσοστά ζωντανών γεννήσεων ήταν επίσης χαμηλότερα σε γυναίκες με παχυσαρκία. Η παχυσαρκία στις γυναίκες και η βιοψία των εμβρύων στο στάδιο της βλαστοκύστης 6ης ημέρας βρέθηκε να επηρεάζουν το μειωμένο ποσοστό γεννήσεων.

Συμπέρασμα
Οι γυναίκες με παχυσαρκία παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό αποβολής μετά τη μεταφορά εμβρύου φυσιολογικών εμβρύων σε σχέση με τις γυναίκες με κανονικό βάρος, υποδηλώνοντας ότι άλλοι μηχανισμοί εκτός από την ανευπλοειδία στα έμβρυα είναι υπεύθυνοι για αυτό το αποτέλεσμα.

Τι πιστεύετε για “Έναν έλεγχο του ΔΜΣ σας πριν ξεκινήσετε μια θεραπεία γονιμότητας”;


Γεια σας! Αν βρήκατε αυτό το άρθρο ενδιαφέρον ή χρήσιμο, μπορείτε να μας βοηθήσετε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μας. Απλώς γράφετε το email σας και θα έχετε ότι νεότερο υπάρχει σχετικά με θέματα γονιμότητας. Ευχαριστούμε και πάλι για την βοήθεια σας.

Το συνένζυμο CoQ10 βελτιώνει τα αποτελέσματα γονιμότητας σε γυναίκες που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;

CoQ10

Το αυξημένο οξειδωτικό στρες έχει αναγνωριστεί ως παθογενετικός μηχανισμός στη γυναικεία υπογονιμότητα. Ωστόσο, η επίδραση συγκεκριμένων αντιοξειδωτικών, όπως το συνένζυμο Q10 (CoQ10), στα αποτελέσματα μετά από τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART) δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως.

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να μετα-αναλύσει τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την επίδραση του συνενζύμου CoQ10 στην κλινική εγκυμοσύνη (CPR), τη γέννηση ζωντανού παιδιού (LBR) και τα ποσοστά αποβολής (MR) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο ή χωρίς θεραπεία σε σχέση με γυναίκες που υποβάλλονται σε τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART).

Τα αποτελέσματα που ακολούθησαν βασίστηκαν σε πέντε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας (449 υπογόνιμες γυναίκες, 215 στην ομάδα CoQ10 και 234 στην ομάδα εικονικού φαρμάκου / χωρίς θεραπεία). Η από του στόματος συμπλήρωση του CoQ10 είχε ως αποτέλεσμα αύξηση του CPR σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο ή χωρίς θεραπεία (28,8% έναντι 14,1%, αντίστοιχα). Αυτό το αποτέλεσμα παρέμεινε σημαντικό όταν οι γυναίκες με κακή ανταπόκριση των ωοθηκών και σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών αναλύθηκαν ξεχωριστά. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των ομάδων σχετικά με το LBR και το MR

Το συμπέρασμα της μελέτης στο συγκεκριμένο περιοδικό ήταν ότι η από του στόματος συμπλήρωση του CoQ10 μπορεί να αυξήσει το CPR σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο ή χωρίς θεραπεία, σε γυναίκες με υπογονιμότητα που υποβάλλονται σε διαδικασίες ART, χωρίς επίδραση στο LBR ή στο MR.

Αυτού του τύπου τα συμπληρώματα θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο κατόπιν σύστασης του θεράπων ιατρού.


Γεια σας! Αν βρήκατε αυτό το άρθρο ενδιαφέρον ή χρήσιμο, μπορείτε να μας βοηθήσετε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μας. Απλώς γράφετε το email σας και θα έχετε ότι νεότερο υπάρχει σχετικά με θέματα γονιμότητας. Ευχαριστούμε και πάλι για την βοήθεια σας.