Είστε εδώ: Homepage > Θεραπείες > Κατάψυξη Ωαρίων και Ωοθηκικού ιστού

Κατάψυξη Ωαρίων και Ωοθηκικού ιστού

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι μια ραγδαίως αναπτυσσόμενη, εξέλιξη της τεχνολογίας στην οποία τα ωοκύτταρα λαμβάνονται, καταψύχονται και αποθηκεύονται. Αργότερα, όταν η γυναίκα επιθυμεί εγκυμοσύνη, τα ωάρια μπορούν να αποψυχθούν, να γονιμοποιηθούν και τέλος να μεταφερθούν στη μήτρα, ως έμβρυα.

Περισσότερα για την κατάψυξη ωαρίων και ωοθηκικού ιστού

freezing

Δυστυχώς, πάνω από 50.000 γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, διαγιγνώσκονται με καρκίνο κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο.

Η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία είναι τοξικές για τα ωοκύτταρα, αφήνοντας λίγα (εάν αφήσουν) βιώσιμα ωάρια.

 

human-ovarian-follicle

Η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού είναι μια άλλη εναλλακτική, εκτός των και ωαρίων και προσφέρει την ευκαιρία σε γυναίκες με καρκίνο να διατηρήσουν τα ωάριά τους, ώστε να μπορούν να κάνουν παιδιά στο μέλλον. O ιστός αυτός θα χρησιμεύσει αργότερα για μεταμόσχευση και έχουν ήδη ανακοινωθεί στην επιστημονική κοινότητα κυήσεις από αυτή την τεχνική.

Σε ποιες κατηγορίες γυναικών απευθύνεται η κρυοσυντήρηση ωαρίων:

• Σε αυτές που έχει διαγνωσθεί καρκίνος, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αρχίσει χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία.

• Εκείνες που υποβάλλονται ήδη σε θεραπεία με τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αλλά δεν θεωρούν την κρυοσυντήρηση εμβρύου ως επιλογή.

• Τέλος αυτές που θα ήθελαν να διαφυλάξουν την ικανότητα τους να αποκτήσουν παιδιά στο μέλλον, είτε διότι δεν έχουν βρει ακόμα τον κατάλληλο σύντροφο, είτε για άλλους προσωπικούς ή ιατρικούς λόγους.

• Επίσης είναι μια σημαντική επιλογή για τα άτομα που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά αντιτίθενται είτε για θρησκευτικούς, είτε για ηθικούς λόγους, με την πρακτική της κρυοσυντήρησης εμβρύων, έχοντας τη δυνατότητα να γονιμοποιήσουν μόνο όσα ωάρια θα χρησιμοποιηθούν στην εξωσωματική γονιμοποίηση και στη συνέχεια να «υαλοποιήσουν» τα υπόλοιπα. Με τον τρόπο αυτό, δεν υπάρχει πλεόνασμα των εμβρύων που δημιουργούνται και ως συνέπεια δεν υπάρχει ανάγκη για διάθεση αχρησιμοποίητων εμβρύων, μια πρακτική που μπορεί να δημιουργήσει ηθικά ερωτήματα για ορισμένα άτομα.

• Η κρυοσυντήρηση, μπορεί επίσης να είναι επωφελής για γυναίκες που για σκοπούς εκπαίδευσης είτε επαγγελματικής σταδιοδρομίας ή για άλλους λόγους, επιθυμούν να αναβάλουν την τεκνοποίηση. Εάν πραγματοποιηθεί σε νεαρή ηλικία μπορεί να εξασφαλίσει μια ευκαιρία, για μια μελλοντική κύηση.

• Επιπλέον, οι γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό πρόωρης εμμηνόπαυσης έχουν συμφέρον στη διατήρηση της γονιμότητας μέσω της δημιουργίας ενός αποθέματος ωαρίων και ψύξης αυτού, για την περίπτωση που παύσει η παραγωγή σε νεαρή ηλικία.

Μέθοδος καταψύξεως

Η διαδικασία λήψης ωαρίων για κρυοσυντήρηση είναι η ίδια με εκείνη για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Αυτό σημαίνει για δύο περίπου εβδομάδες ενέσεις ορμονών για τη διέγερση των ωοθηκών και την ωρίμανση πολλών ωαρίων.

Όταν τα ωάρια έχουν ωριμάσει, τα ωάρια απομακρύνονται με μια καθοδηγούμενη από  υπέρηχους βελόνα μέσω του κόλπου. Η διαδικασία αυτή διεξάγεται υπό νάρκωση και τα ωάρια ψύχονται αμέσως.

ice

Το ωάριο είναι το μεγαλύτερο κύτταρο στο ανθρώπινο σώμα, και περιέχει μια μεγάλη ποσότητα νερού. Όταν το ωάριο καταψύχεται, οι κρύσταλλοι πάγου που σχηματίζονται μπορεί να καταστρέψουν την ακεραιότητα του κυττάρου. Για να αποφευχθεί αυτό, τα ωάρια πρέπει να είναι αφυδατωμένα, πριν από την κατάψυξη. Το νερό στη συνέχεια αντικαθίσταται από μία ειδική κρυοπροστατευτική ουσία που αναστέλλει το σχηματισμό κρυστάλλων πάγου.

Τα ωάρια καταψύχονται είτε με τη μέθοδο ελεγχόμενης αργής κατάψυξης είτε με μια νέα τεχνική γνωστή ως Υαλοποίηση. Αυτή η τελευταία τεχνική λόγω των υψηλών ποσοστών επιτυχίας τείνει να επικρατήσει στα περισσότερα εργαστήρια παγκοσμίως.