Είστε εδώ: Homepage > Θεραπείες > Δότες Σπέρματος

Δότες Σπέρματος

Είναι συνήθως φοιτητές ή σπουδαστές ή απασχολούνται στον ιδιωτικό, δημόσιο τομέα ή ασκούν κάποιο ελευθέριο επάγγελμα. Ένα σημαντικό στοιχείο που τους χαρακτηρίζει είναι η κοινωνική ευαισθητοποίηση και η διάθεση κοινωνικής προσφοράς. Οι δότες σπέρματος που επιλέγονται συνήθως είναι ενήλικοι νεαροί άνδρες, ηλικίας κατά κύριο λόγο από 19 έως 35 ετών, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Πρόκειται για άτομα υγιή, των οποίων το προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό δεν εμφανίζει μεταδοτικά, γενετικά ή κληρονομικά νοσήματα.

Περισσότερα για τους δότες σπέρματος

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για το προσωπικό και οικογενειακό τους κοινωνικό, ιατρικό, αναπαραγωγικό, σεξουαλικό, ψυχολογικό ιστορικό. Επίσης θα πρέπει να υποβάλλονται σε λήψη ιατρικού ιστορικού και κλινική εξέταση από ιατρό ουρολόγο, κατά την οποία διαπιστώνεται αν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Με βάση το ιστορικό και ειδικά ψυχομετρικά τεστ, στα οποία υποβάλλονται οι υποψήφιοι δότες και τα οποία αξιολογούνται από ειδικευμένο ψυχολόγο, ελέγχεται η παρουσία ενδείξεων ψυχοπαθολογίας και η πιθανή παρουσία κληρονομικών παραγόντων που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τις πιθανότητες γενετικής προδιάθεσης για ψυχιατρικές νόσους.

Ο εργαστηριακός έλεγχος των υποψηφίων δοτών θα πρέπει να περιλαμβάνει πολλαπλούς σπερματολογικούς και αιματολογικούς ελέγχους οι οποίοι εξαρτώνται από την εκάστοτε τράπεζα σπέρματος. Ως παράδειγμα αναφέρουμε:

Σπερματολογικοί έλεγχοι:
1. Συμβατικές παράμετροι (όγκος σπέρματος, αριθμός, κινητικότητα, μορφολογία, ζωτικότητα σπερματοζωαρίων)

2. Λειτουργικές παράμετροι (έλεγχος ακροσωμικής αντίδρασης, έλεγχος ακεραιότητας σπερματικού DNA)

3. Έλεγχος επανάκτησης και μελέτη μακροβιότητας μετά από απόψυξη

4. Πλήρης μικροβιολογικός έλεγχος

Αιματολογικοί έλεγχοι:
1. Ομάδα αίματος/Rhesus

2. Χρωμοσωμικός έλεγχος (καρυότυπος)

3. Έλεγχος για ινοκυστική νόσο

4. Έλεγχος για μεσογειακή αναιμία τύπου α και β

5. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (HIV I/II, HbsAg, anti-HCV, anti-HTLV, CMV, HSV I/II, RPR)

Οι δότες σπέρματος εν συνεχεία μπαίνουν στο πρόγραμμα της δωρεάς σπέρματος και ξεκινούν τις επισκέψεις για τη συλλογή καθορισμένου αριθμού δειγμάτων, προκειμένου να κρυσυντηρηθεί ένα επαρκές απόθεμα.

Οι σπερματολογικοί και αιματολογικοί έλεγχοι που πιστοποιούν την ύπαρξη μολυσματικών νοσημάτων θα πρέπει να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και το σπέρμα απελευθερώνεται προς διάθεση μετά από τουλάχιστον 6μηνη καραντίνα και εφόσον οι έλεγχοι αποβούν αρνητικοί.

Σύμφωνα την νομοθεσία της κάθε χώρας, υπάρχει ένας ανώτατος επιτρεπτός αριθμός ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός των παιδιών που προέρχονται από το σπέρμα του ιδίου δότη.

Με την ολοκλήρωση συλλογής του αποθέματος του δότη σπέρματος από την τράπεζα σπέρματος, ο δότης υποχρεούται να προσέλθει για επαναληπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους και σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ο δότης οφείλει να ενημερώνει την τράπεζα.

Ιατρικές πληροφορίες που αφορούν στον δότη σπέρματος φυλάσσονται με απόλυτη μυστικότητα και σε κωδικοποιημένη μορφή στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης Σπέρματος. Η πρόσβαση στο αρχείο αυτό επιτρέπεται ή απαγορεύεται ανάλογα με την χώρα και την εκάστοτε νομοθεσία (.pdf αρχείο), μόνο στο τέκνο και για λόγους σχετικούς με την υγεία του. Εάν στη χώρα που χρησιμοποιείται το σπέρμα ο δότης είναι ανώνυμος κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, η ταυτότητα αυτού του προσώπου που έχει προσφέρει τους γαμέτες δεν γνωστοποιείται στα πρόσωπα που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν. Επίσης, η ταυτότητα του τέκνου, καθώς και των γονέων του δεν γνωστοποιείται στον δότη σπέρματος.

Οι δότες μπορεί να είναι ανώνυμοι είτε μη ανώνυμοι. Η ταυτότητα των ανώνυμων δοτών σπέρματος παραμένει πάντα εμπιστευτική. Στην περίπτωση των μη ανώνυμων δοτών τα παιδιά μπορούν να μάθουν την ταυτότητα των μη ανώνυμων δοτών σπέρματος στην ηλικία των 18 ετών (σε ορισμένες χώρες, η ηλικία είναι χαμηλότερη – π.χ 16 στην Ολλανδία), αν μπορούν να τεκμηριώσουν ή να καταστήσουν πιθανό ότι είναι το αποτέλεσμα σύλληψης με δότη σπέρματος από έναν ειδικό, μη ανώνυμο δότη σπέρματος.

Όλοι οι δότες έχουν έναν κωδικό αριθμό και μεταξύ των χαρακτηριστικών παρέχονται πληροφορίες για τη φυλή, την εθνικότητα, το χρώμα ματιών, το χρώμα μαλλιών, το ύψος, το βάρος, την ομάδα αίματος και συνήθως το επάγγελμα/εκπαίδευση. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν πολύ περισσότερα προσωπικά στοιχεία για τον δότη, προσβάσιμα για το ζευγάρι όπως η εκπαίδευση, το οικογενειακό υπόβαθρο, τα ενδιαφέροντα, τα χόμπι, καθώς και επιπλέον πληροφορίες όπως: παιδικές φωτογραφίες του δότη σπέρματος, ένας χειρόγραφος χαιρετισμός, ηχογράφηση της φωνής του δότη σπέρματος, συνασθηματικό προφίλ (EQ), κ.λπ.

Επιλογή μεταξύ ανώνυμων και μη ανώνυμων δοτών

Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι το παιδί μπορεί να μάθει την ταυτότητα του δότη σπέρματος στο μέλλον, πρέπει να διαλέξετε έναν μη ανώνυμο δότη σπέρματος.

Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι μόνο οι ανύπαντρες γυναίκες και τα ζευγάρια ιδίου φύλου συγκεκριμένα προτιμούν μη ανώνυμους δότες σπέρματος, ενώ τα ετερόφυλα ζευγάρια φαίνεται να προτιμούν ανώνυμους δότες σπέρματος, προκειμένου να προστατεύσουν την ακεραιότητα του ανθρώπου ως πατέρα και έτσι, τη δική τους οικογενειακή ταυτότητα.

Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντα. Μερικά ετεροφυλόφιλα ζευγάρια επιλέγουν έναν μη ανώνυμο δότη σπέρματος, επειδή ακριβώς σκοπεύουν να ενημερώσουν το παιδί για την προέλευσή του και, επομένως, θέλουνε να διασφαλίσουν τη δυνατότητα μελλοντικής επικοινωνίας με τον δότη.

Αντίθετα, πολλές ανύπαντρες μητέρες επιλέγουν έναν ανώνυμο δότη σπέρματος, διότι σκοπεύουν να βρουν έναν σύντροφο, ο οποίος μπορεί πιο εύκολα να αναλάβει το ρόλο του πατέρα και να υιοθετήσει το παιδί όταν υπάρχει μικρότερη βαρύτητα στην ύπαρξη ενός δότη σπέρματος.

Η επιλογή είναι εξατομικευμένη και περίπλοκη. Εάν η θεραπεία πρόκειται να διεξαχθεί σε μια κλινική, πρέπει πάντοτε να ελέγχετε ότι η κλινική επιτρέπεται να σας χορηγεί τον τύπο του σπέρματος δότη που έχετε επιλέξει.