Είστε εδώ: Homepage > Θεραπείες > Μωρό τριών γονέων

Μωρό τριών γονέων

Μέσα στο ωάριο είναι δυνατόν να μεταφερθούν, εκτός από πυρήνες, και άλλα συστατικά του κυττάρου δότη, όπως τα μιτοχόνδρια. Η μέθοδος ονομάζεται κυτταροπλασματική μεταφορά (κυτταρόπλασμα είναι το ημίρρευστο υλικό μέσα στο οποίο βρίσκονται ο πυρήνας και τα κυτταρικά οργανίδια).

Περισσότερα για το μωρό τριών γονέων

Δεδομένου ότι ορισμένα προβλήματα γονιμότητας στις γυναίκες είναι πιθανό να οφείλονται σε βλάβες του μιτοχονδριακού DNA των ωαρίων τους, η κυτταροπλασματική μεταφορά είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε ωάρια που έχουν ήδη γονιμοποιηθεί εξωσωματικά, για να αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχούς κύησης.

Η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί με δύο βασικά τρόπους:

• Στην πρώτη περίπτωση (pronuclear transfer) γίνεται μεταφορά των πυρήνων ενός γονιμοποιημενου ωαρίου σε ένα ήδη γονιμοποιημένο ωάριο με τη χρήση του ίδιου σπέρματος, μιας άλλης γυναίκας (δότριας) της οποίας πρώτα έχουν πρώτα αφαιρεθεί οι δύο προπυρήνες αλλά φυσικά περιέχει το δικό του μιτοχονδριακό DNA.

• Στην δεύτερη περίπτωση (maternal spindle transfer – MST) γίνεται μεταφορά του πυρήνα από το «προβληματικό» ωάριο σε spindleένα ωάριο μιας γυναίκας με υγιή μιτοχονδιακό υλικό της οποίας προηγουμένως έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας. Στη συνέχεια γίνεται η γονιμοποίηση αυτού του ωαρίου και η δημιουργία του εμβρύου ώστε να φτάσουμε στη διαδικασία της εμβρυομεταφοράς.

Ήδη παγκοσμίως έχουν γεννηθεί παιδιά με την πιο πάνω τεχνική και φυσικά αυτά περιέχουν σε κάθε κύτταρό τους όχι μόνα τα «ελαττωματικά» μιτοχόνδρια που κληρονόμησαν από τις μητέρες τους, αλλά και μιτοχόνδρια που προέρχονται από τα ωάρια άλλων γυναικών. Πρόκειται επομένως για παιδιά που φέρουν γονίδια τριών συνολικά ανθρώπων, χωρίς βέβαια να είναι κλώνοι.

Η τεχνική είναι παράνομη σε πολλές χώρες, εξαιτίας των αντιρρήσεων στη γενετική τροποποίηση ανθρώπων, τόσο για λόγους ηθικής όσο και για λόγους ασφάλειας. Στις ΗΠΑ είναι παράνομο να χρηματοδοτούνται από το κράτος ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην κυτταροπλασματική μεταφορά και γενικότερα τη γενετική τροποποίηση εμβρύων. Τα ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα είναι ωστόσο ελεύθερα να διεξάγουν σχετικά πειράματα, αρκεί οι τεχνικές που χρησιμοποιούν να μην εγκυμονούν κινδύνους.

Πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι η εν λόγω τεχνική δεν είναι μόνο ανήθικη, αλλά και αμφισβητήσιμη από ιατρική άποψη, καθώς ο ρόλος του μιτοχονδριακού DNA στα προβλήματα γονιμότητας δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως.