Είστε εδώ: Homepage > Θεραπείες > Ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI)

Ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI)

Η Ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI), είναι μία διαδικασία που περιλαμβάνει την τοποθέτηση του επεξεργασμένου σπέρματος, έχοντας μία ιδιαίτερα υψηλή σε συγκέντρωση και κινητικότητα σε σπερματοζωάρια, απευθείας μέσω του τραχήλου, στη μήτρα.
Η μέθοδος μπορεί να εκτελεστεί με ή χωρίς φάρμακα στις γυναίκες ασθενείς. Σε σύγκριση με την μέθοδο της προκαθορισμένης συνουσίας, είναι γενικά αποδεκτό ότι υπάρχει περίπου 2 φορές υψηλότερο ποσοστό εγκυμοσύνης.

Περισσότερα για την Ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI)

 

Για τους ασθενείς με υπογονιμότητα, iuiη ενδομήτρια σπερματέγχυση είναι μία ιδιαίτερα εύκολη και οικονομικά προσιτή μέθοδος. Πριν από την έναρξη της θεραπείας, οι γυναίκες πρέπει να έχουν τουλάχιστον μια ανοικτή σάλπιγγα, όπως καταδεικνύεται από την υστεροσαλπιγγογραφία (Γίνεται με την έκχυση σκιαγραφικής ουσίας μέσω του τραχήλου και διαφαίνεται η διαδρομή της ουσίας στις σάλπιγγες).

Υπάρχουν πολλές τεχνικές που διατίθενται για την προετοιμασία του σπέρματος για IUI. Όλες οι τεχνικές αφορούν το διαχωρισμό του σπέρματος από το σπερματικό υγρό. Δεν είναι δυνατό να εισαχθεί σπέρμα απευθείας στη μήτρα, λόγω των διαφόρων ουσιών στο σπερματικό υγρό, που μπορεί να προκαλέσει εξαιρετικά επώδυνες συστολές αυτής.

Τα σπερματοζωάρια με καλή κινητικότητα διαχωρίζονται από τα νεκρά και ακίνητα καθώς και από άλλα κύτταρα του σπέρματος μέσω της χρήσης ειδικών διαχωριστικών διαλυμάτων.

Χρειάζονται περίπου 2 ώρες επεξεργασίας και ενεργοποίησης του σπέρματος. Μετά την προετοιμασία, το σπέρμα που έχει συγκεντρωθεί, τοποθετείται μέσω του τραχήλου στη μήτρα χρησιμοποιώντας ένα λεπτό, εύκαμπτο καθετήρα. Δεν είναι αναγκαίο η γυναίκα να παραμείνει σε ειδικό χώρο μετά τη διαδικασία και είναι δυνατό να αναλάβει αμέσως συνήθεις δραστηριότητες.

Οι γυναίκες που ενδιαφέρονται για αυτή τη θεραπεία, θα πρέπει να έχουν κάνει εξέταση επιπέδων οιστραδιόλης και της ορμόνης FSH την τρίτη ημέρα του κύκλου τους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Επίσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μία υστεροσαλπιγγογραφία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διαφαίνεται τουλάχιστον μία ανοιχτή σάλπιγγα.

Κάθε άνδρας που παρέχει δείγμα σπέρματος για προετοιμασία IUI πρέπει να ελέγχεται για μολυσματικές ασθένειες. Αν μια γυναίκα κάνει χρήση σπέρματος δότη από τράπεζα σπέρματος, θα πρέπει να ακολουθείται από κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις.

Οι ειδικές εξετάσεις που απαιτούνται είναι για HIV (AIDS), HTLV I, RPR (δοκιμασία για σύφιλη), επιφανειακό αντιγόνο Ηπατίτιδας Β, Ηπατίτιδα C. Όλες οι εξετάσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε πριν την εκτέλεση της σπερματέγχυσης.