Είστε εδώ: Homepage > Θεραπείες > Βιοψία Όρχεων και Μικρογονιμοποίηση

Βιοψία Όρχεων και Μικρογονιμοποίηση

Σ’ αυτή τη διαδικασία, λαμβάνεται ένα πολύ μικρό τμήμα ιστού των όρχεων με βιοψία χρησιμοποιώντας τοπική αναισθησία. Είναι μια επαναστατική διαδικασία, με την έννοια ότι αποδεικνύει πως το σπέρμα δεν είναι υποχρεωμένο να «ωριμάσει» και να περάσει μέσα από την επιδιδυμίδα προκειμένου να γονιμοποιήσει ένα ωάριο. Λόγω αυτής της ανωριμότητας, όμως και προκειμένου να γονιμοποιήσει το ωάριο, το σπέρμα από τους όρχεις χρειάζεται τη διαδικασία ICSI (Ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπέρματος).

Περισσότερα για τη βιοψία όρχεων

Η ορχική σπερμοληψία ενδείκνυται για teseασθενείς στους οποίους υπάρχει απόφραξη στην επιδιδυμίδα πολύ κοντά στους όρχεις (είτε από προηγούμενη χειρουργική επέμβαση, λοίμωξη ή από την γέννηση), ή απόφραξη στους αγωγούς των όρχεων.

Χρησιμοποιείται επίσης για τους άνδρες με εξαιρετικά φτωχή παραγωγή σπέρματος, στην οποία παράγονται τόσο λίγα σπερματοζωάρια που δεν μπορούν να φθάσουν στην εκσπερμάτιση. Οι εγκυμοσύνες γυναικών από περιπτώσεις κακής παραγωγή σπέρματος, είναι πλέον ρουτίνα, αλλά υπάρχει κάποια ανησυχία, στη χρήση αυτού του σπέρματος, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις, η κατάσταση που προκαλεί την κακή παραγωγή του σπέρματος είναι ακόμη άγνωστη.

Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις, το ζευγάρι θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η κατάσταση που μπορεί να έχει προκαλέσει την υπογονιμότητα, είναι δυνατόν να διαβιβαστεί και στους απογόνους.

Ωστόσο, η χρήση ανώριμων γεννητικών κυττάρων στην κλινική πρακτική έχει εγείρει πολλές ανησυχίες. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να διερευνηθεί η γενετική σταθερότητα αυτών των κυττάρων σε ζωικά πρώτα μοντέλα.