Είστε εδώ: Homepage > Κλινικές > Chachava Clinic

Chachava Clinic

CLI-20387
Χώρα / Πόλη
Tbilisi, Georgia
Διεύθυνση
38, Kostava Street 0179, Tbilisi, Georgia., Tbilisi, Georgia
Verified by Pregnancy & IVF Clinics Worldwide
"Επαληθεύστε" την κλινική σας τώρα

Σχετικά με την κλινική

Chachava clinicReproductive Health Center of Chachava clinic is one of the most technologically advanced fertility centers in Georgia and the region and it is based in a Maternity Hospital in Tbilisi. Established in 1875, Chachava Clinic is one of the oldest clinics in Georgia.

 

Why to choose our clinic?

Chachava Clinic apart hotel

Reproductive Health Center of Chachava Clinic is the only one clinic in Georgia that offers: One-stop solution all medical, legal and organizational services under one roof, so that patients do not need to care about any detail, we do that for them!

Smooth, clear and comfortable donation and surrogacy programs. Donors with open pictures are chosen by the patient from our big database.

Our staff

The staff at Chachava Clinic Reproductive Health Center will be happy to answer any of your questions. Please contact us to consult online for free now. Our Reproductive Health Center locations in the center of the capital (Tbilisi).

Even if you live outside our country (Georgia), you can still easily work with our specialists online to help you fulfill your dreams. Our fertility treatment plans are flexible for fertility travel/fertility tourism, and we work with each patient to accommodate their unique needs.

Our facilities

Chachava Clinic

Chachava ClinicChachava ClinicChachava Clinic

 

 

 

 

XXI century medical market challenged to expand the profile of the clinic and at present the Clinic provides the population with more than 70 types of services. Below is listed incomplete list of services provided by the Clinic:

Full range of outpatient and inpatient Obstetrics and Gynecological services
Full range of Reproductive Health services
Maternity ouse together with Neonatology department.
ENT
Allergology
Plastic Surgery, Gynecologic Surgery
General Surgery
Traumatology, Orthopedics
Aesthetic medical center
Dental Clinic
The building consists of four floors with 9 operating halls. Staff of the Clinic consists of physicians, nurses and other auxiliary personnel, in total 350 staff members. Among them about 45 Doctors of Medical Sciences (PHD Academic Degree) and professors.

Quality and accreditations

With the exquisite interior design of the clinic , we express our respect to the patients. We Created an environment, which helps them to get positive emotions and feel relaxed.

➡ According to the basic medical parameters of the Clinic for 2000-2011 the number of registered patients is consistently high. There is a significant reduction of the indicators of stillbirth and perinatal mortality; Length of stay indicator reduced from 5 to 3,4. The rates of post-operation complications and re-hospitalizations have trend of decrease.

➡ The Clinic is a service provider for leading insurance companies on the insurance market of Georgia (Aldagi BCI”; “GPI Holding”; “IC Group” ; “Qartu”, etc. etc).

➡ The Clinic has close cooperation with outstanding pharmaceutical companies and medical equipment manufacturers.

➡ The partners of the Clinic are “ProCredit Bank Georgia” and “Bank Republic – Societe Generale Group”.

➡ According to the financial parameters for the 2000-2011 period significant increase of the income is registered. The Clinic has no arrears towards the State budget and no overdue credit debts. According to all financial parameters the Clinic has sustainable financial condition.

The share of services provided by the Clinic makes up 24% of the medical market in Tbilisi and 9% in Georgia.

Languages spoken

English, Georgian, German, Russian, Spanish, Turkish

Θεραπείες

 • IVF (In vitro fertilization)
 • ICSI (IntraCytoplasmic Sperm Injection)
 • AH (Assisted Hatching)
 • Surrogacy
 • IUI (Intra Uterine Insemination)
 • Sperm Aspiration (TESA)
 • Blastocyst Transfer
 • Testicular Biopsy (TESE)
 • Egg Freezing
 • Embryo Freezing
 • FET (Frozen Embryo Transfer)
 • Donor Eggs (Fresh)
 • Donor Eggs (Frozen)
 • Donor Embryos
 • IMSI
 • Donor Sperm
 • Sperm Freezing
 • Hysteroscopy / Laparoscopy

Egg Donation Program

Short description of the program:

Reproductive Health Center of Chachava Clinic offers their patients smooth, clear and comfortable donation and surrogacy programs. Donors with open pictures are chosen by the patient from our big database.

Chachava Clinic Reproductive Centre assures the ultimate donor anonymity!!!

How is the selection of donors done?

When selecting donors, either male or female, the physical features (height, hair, skin and eye color, as well as weight) of the recipient and her partner are mostly taken into consideration. Our female donors are women in their prime (between the ages of 20 to 30 years), while the male donors are men aged between 20 and 35 years. Chachava clinic Reproductive IVF Centre provides its patients with both, fresh and frozen embryo donations.

Fresh Embryo donation:

This procedure is done when a donor is stimulated with injections. Upon successful maturation of her eggs, egg removal will be conducted and her eggs will be fertilized with sperm from a male donor. This is referred to double donation (oocyte donation + sperm donation). The embryo is then transferred into the patient as fresh.

Frozen Embryo donation:

Frozen embryos, from previous donations will be defrosted and transferred into the recipient patient. In these instances, frozen embryo donations will have been a result of couples who would have undergone cycles of IVF and whom after surpassing all donor qualifications, will offer to donate them to the centre under donor protocol.

In both techniques, the recipient will need to take prescribed medication in order to maximize chances of implantation and have a resulting successful pregnancy. These will be prescribed to her by the attending physician.

Step 1 –Getting Started

To get started with our Donation program please complete an application form and send it to our email.

Our representative will contact you shortly, online consultation will be planned and you will be explained in details the cost of treatment, tests required, and the IVF process. You will have the opportunity to ask any questions, as it is very important for you to understand the treatment process entirely from beginning to end. You will have the possibility to choose from one to two trips program according to your possibilities and availability to make some lab tests, examinations and check-ups locally in your country.

Step 2 –Choosing your donor

We will provide you with the donor photos (from our egg bank) most similar to yours, so you will have the possibility to make a choice. Egg bank guarantees you to get the best quality eggs which are collected from from our extensive range of donors with different nationalities and occupations in our program.

Step 3 – Agreement, payment
Before beginning Egg Donation treatment, we do ask for a deposit in order to schedule your treatment (this is non-refundable).

Step 4 - Tests
We ask you and your partner to send several medical test results to exclude male infertility or other issues and plan accordingly.

Step 5 - Endometrial preparation
We will provide you with the endometrial preparation protocol and from the first day of your menstrual cycle you start taking medications. You will be asked for endomentrial thickness ultrasound control with your local doctor. You can plan your visit accordingly (abstinence from ejaculation is advised to your husband before arrival)

Step 6 - In Georgia
You will be picked up from the airport to the our Clinic hotel.

You will have a trans-vaginal ultrasound scan again to be sure that the lining of your uterus is OK and after ICSI will be performed with your husband's sperm and donor eggs. You will have 5-7 days to enjoy our beautiful country before the process is over and we will do our best to make them unforgettable for you.

Step 7 - Embryo transfer
The embryos are transferred on either day three or day five of development. Our embryologist is highly skilled in identifying healthy embryos and in some cases will recommend extending embryo development to day five, also known as blastocyst stage. Blastocyst transfer is common in IVF cycles as it can increase chances for success while decreasing the likelihood of multiples.

On transfer day, we will discuss with you the quality and quantity of your embryos. You can then decide how many you wish to have transferred. Embryos are transferred to the uterus through a soft embryo transfer catheter. This painless procedure is similar to a pap smear and does not require any anesthesia. The embryos are placed in a small amount of fluid inside the catheter, which is passed through the cervix at the time of a speculum examination and ultrasound guidance. The embryos are placed in a position to reach the top part of the uterus. The catheter is removed and checked to ensure that all the embryos have been transferred.

You are required to have a full bladder for the transfer procedure and so we advise to begin drinking water on the way to the hospital. After the embryo transfer is complete, your bed will be wheeled from the procedure room into your private room, all while you remain lying flat on your back.

If you desire to use cryopreservation, the good quality embryos that are not transferred can be frozen in liquid nitrogen, carefully labeled and stored in the embryo bank. These can be used in subsequent cycles if pregnancy is not achieved on the first attempt or if you decide to have more children at a later date.

After two days you can freely fly back to your country leaving feedbacks about our hospital, staff, country e.t.c.

Step 8 - Result
12 days after Embryo Transfer you will be recommended to perform hCG test which is the most accurate test for pregnancy.

Νομικό καθεστώς στη χώρα:
 • Donor anonymity
 • Pictures can be shown
 • Donor Sperm
 • Frozen Eggs
 • Frozen Embryos
 • PGD
 • Surrogacy

Waiting period for recipient: no waiting period, we start as soon as possible

8-10

Medications Included? No Yes

Total costs for fresh cycle: starts from 5700 $

What the costs include
 • Consultation
 • Partner’s frozen sperm
 • Pick up
 • ICSI
 • AH (Assisted Hatching)
 • Blastocyst culture
 • Embryo transfer
 • Freeze remaining embryos
Short description of surrogacy program:

Reproductive Health Center of Chachava Clinic offers the patients different All Inclusive Surrogacy programs,
Surrogacy and egg donation is totally legal and affordable in Georgia.

At our Clinic we have our own big database of surrogate mothers. All candidates are physically and mentally healthy, their age is between 20 and 30 years old, their medical records show no miscarriages in the past, each surrogate mother has at least one healthy child of their own. In order to guarantee good results of your program and avoid any risks, we always make surrogate mother to do fresh medical tests and overall check-up before the start of the program.
The program includes following steps:

Consultations and coordination of your program by a Coordinator ;
Choosing Surrogate Mother from our database;
Fresh medical tests for Surrogate Mother;
Drugs for preparation of Surrogate Mother;
Protocol of preparation for the Biological Parents, including appointments with the doctor, consultations and coordination of preparation;
Meeting candidates for Surrogate Mother;
Egg pick-up, fertilization of eggs and cultivation of embryos to the blastocyst stage;
Embryos transfer to the Surrogate Mother;
Pregnancy care (drugs, medical tests and coordination of Surrogate Mother by a coordinating doctor of our Clinic );
Birth at our Clinic
Final compensation for Surrogate Mother;
Legal fees: contracts, baby birth registration and obtaining Baby Birth Certificate, preparation of all documents for the embassy, etc.;
Monthly payments and all compensations for Surrogate Mother;
Free airport transfer and accommodation at our Luxury Clinic Apartment Hotel

Όροι πληρωμής

Different payment schedules for different programs

Money back guarantee program:

No

Yes

Additional Services:

 • Emergency service
 • Online consultations / Skype
 • Telephone consultations
 • Translation services
 • Parking
 • On site Pharmacy
 • Public transport access
Travel Assistance
 • General travelling assistance: Yes
 • Pick up from the airport: Yes
 • Pick up from the hotel: Yes

Ποσοστά επιτυχίας

IVF / ICSI Κλινικές εγκυμοσύνες και ποσοστά γεννήσεων (κύκλοι φρέσκοι / απόψυγμενοι) *
<35 35-37 38-40 41-42 >42
Φρέσκοι Κύκλοι
Κατεψυγμένοι/Αποψυγμένοι κύκλοι

A "clinical pregnancy" has a pregnancy sac seen in the uterus on ultrasound exam.
The "live birth rate" is the percentage of all IVF cycles that lead to a live birth. This rate does not include miscarriage or still birth and multiple-order births such as twins and triplets are counted as one pregnancy.

IVF/ICSI Clinical Pregnancy Rates (Egg Donation Cycles)
Fresh donor egg embryos Thawed donor egg embryos

Learn more aboutποσοστά επιτυχίας.

Τιμές

 • Consultations: 25 $
 • Ultrasounds during ovarian stimulation: 300 $
 • IVF (In vitro fertilization): 2500 $(egg retrieval, IVF and embryo transfer)
 • ICSI (IntraCytoplasmic Sperm Injection): included
 • AH (Assisted Hatching): included
 • IUI (Intra Uterine Insemination): 350 $
 • Blastocyst Transfer: 1000$
 • FET (Frozen Embryo Transfer): 1000$
 • PGD (Pre-Implantation Genetic Diagnosis): 450 $ per embryo, 1200$ for biopsy and transportation
 • Egg Freezing & Storage: 600$
 • Sperm Freezing & Storage: 350$
 • Embryo Freezing & Storage: 500$
 • Surrogacy: From 31500$
Άλλες πληροφορίες πληρωμής
 • Discounts
 • Free initial consultation
 • Payment plans
 • Credit cards

Σύντομη περιγραφή των εθνικών νόμων γονιμότητας σε διάφορες χώρες:

Egg donation and surrogacy programs are legal and neither egg donor nor surrogate mother has rights upon child.
Parents name are written on the birth certificate.

Law of Georgia “On Health Protection”

Article 1431) Extra corporal fertilization is allowed in the following cases:a) treatment of childlessness, risk of transmission of genetic diseases on the part of husband or wife, by use of gametes of spouses or donor or embryo, if there is a written consent of a couple. b) If a woman has no uterus, by the transferring and rising embryo received as a result of fertilization to the uterus of other woman (surrogate mother). A written consent of a couple is mandatory.2) In case of birth of child the couple is considered as parents with all related responsibilities and rights. Donor or “Surrogate Mother” has no right to be considered as a mother of the child born.Article 144 With the purpose of artificial fertilization it’s admissible to use gametes of male and female, or embryo conserved by the method of freezing. The time of conservation is determined according to the wish of a couple, by prescribed rule.
Article 143
1) Extra corporal fertilization is allowed in the following cases:

a) treatment of childlessness, risk of transmission of genetic diseases on the part of husband or wife, by use of gametes of spouses or donor or embryo, if there is a written consent of a couple.

b) If a woman has no uterus, by the transferring and rising embryo received as a result of

fertilization to the uterus of other woman (surrogate mother). A written consent of a couple is mandatory.

2) In case of birth of child the couple is considered as parents with all related responsibilities and rights. Donor or “Surrogate Mother” has no right to be considered as a mother of the child born.

Article 144

With the purpose of artificial fertilization it’s admissible to use gametes of male and female, or embryo conserved by the method of freezing. The time of conservation is determined according to the wish of a couple, by prescribed rule.

Ελέγξτε επίσης:

Κλείστε ραντεβού για βιντεοκλήση

Ψάχνετε για άλλη ή διαφορετική κλινική / θεραπεία;

Έχετε εμπειρία από τις υπηρεσίες αυτής της κλινικής ή επαγγελματία υγείας; Αν ναι, αφήστε ένα σχόλιο σχετικά με αυτήν. Θα είναι χρήσιμο για όλους!!!

Προφίλ (κλινικής / επαγγελματία) λάθος ή μη ενημερωμένο; Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας