Είστε εδώ: Homepage > Θεραπείες > Κρυοσυντήρηση των πλεοναζόντων εμβρύων

Κρυοσυντήρηση των πλεοναζόντων εμβρύων

Ο σκοπός της διέγερσης των ωοθηκών στην εξωσωματική γονιμοποίηση είναι παραχθούν αρκετά ωάρια και συνεπώς έμβρυα προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα επιλογής στην εμβρυομεταφορά. Τα έμβρυα τα οποία δεν θα επιλεγούν για μεταφορά στη μήτρα μπορούν να καταψυχθούν κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες και να φυλαχθούν σε υγρό άζωτο στους -196oC, θερμοκρασία που αναστέλλει την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Η επιλογή για κρυοσυντήρηση των εμβρύων ανήκει αποκλειστικά στο ζευγάρι γιατί στην απόφαση αυτή εμπλέκονται και ηθικοί, φιλοσοφικοί ή θρησκευτικοί λόγοι.

Περισσότερα για την κρυοσυντήρηση των εμβρύων

Η κατάψυξη των εμβρύων μπορεί να γίνει, είτε την επόμενη μέρα της ωοληψίας οπότε και βρίσκονται στο στάδιο των δύο προ-πυρήνων (2PN), ή την δεύτερη ή τρίτη μέρα μετά την ωοληψία (cleavage stage), ή την πέμπτη μέρα μετά την ωοληψία οπότε και βρίσκονται στο στάδιο της βλαστοκύστης (blastocyst stage).

frozen samples embryos

Γενικώς συνίσταται να καταψύχονται μόνο έμβρυα που είναι καλής ποιότητας, για τον απλούστατο λόγο ότι μόνο αυτά έχουν καλό ποσοστό επιβίωσης κατά την απόψυξη και δίνουν σοβαρές πιθανότητες για επίτευξη εγκυμοσύνης. Σε κάθε περίπτωση, το ζευγάρι συζητά με το γιατρό για το ‘αν’ και ‘πότε’ θα γίνει κρυοσυντήρηση και η απόφαση λαμβάνεται από κοινού.

Ο σκοπός της κρυοσυντήρησης περισσευούμενων εμβρύων είναι, σε περίπτωση που δεν πετύχει ο «φρέσκος» κύκλος εξωσωματικής, η γυναίκα να οδηγηθεί απευθείας σε εμβρυομεταφορά και πιθανή εγκυμοσύνη, χωρίς να υποβληθεί ξανά στην διαδικασία διέγερσης με φάρμακα και ωοληψία.

Το ποσοστό επιτυχίας την διαδικασίας είναι ίδιο ή και ακόμα υψηλότερο από τον αντίστοιχο «φρέσκο» κύκλο». Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι ακόμα και εάν επιτευχθεί εγκυμοσύνη και το ζευγάρι επιθυμεί ένα δεύτερο παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κατεψυγμένα έμβρυα χωρίς να υποβληθεί σε έναν νέο κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Τα ανθρώπινα έμβρυα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και κατά συνέπεια είναι πολύ ευαίσθητα στις διαδικασίες κατάψυξης. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία της κατάψυξης είναι η ίδια και περιλαμβάνει την τοποθέτησή τους σε ειδικά βιολογικά κρυοπροστατευτικά υγρά και τη φύλαξή τους σε υγρό άζωτο σε πολύ λεπτές παγέτες, οι οποίες είναι ατομικές και φέρουν τα ονόματα του ζευγαριού.

Τεχνικές κρυοσυντήρησης

Υπάρχουν δύο τεχνικές κρυοσυντήρησης:

A. H ελεγχόμενη σταδιακή κατάψυξη και

B. H τεχνική της γρήγορης κατάψυξης – υαλοποίησης (vitrification).

Στη ελεγχόμενη σταδιακή κατάψυξη ο ρυθμός ψύξης ωαρίων/εμβρύων είναι περίπου 0.3°C το λεπτό, ενώ με τη μέθοδο της υαλοποίησης ο ρυθμός αυτός ξεπερνά τους 20.000 °C το λεπτό.

Η υαλοποίηση παρότι δεν είναι καινούρια τεχνική, μετά το 2010 έχει αποκτήσει καθολική αποδοχή λόγω των πλεονεκτημάτων που διαθέτει. Με την υαλοποίηση αποφεύγεται η καταστροφή που προκαλείται από τον σχηματισμό κρυστάλλων στο εσωτερικό των κυττάρων και αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό επιβίωσής των εμβρύων στην απόψυξη. Επίσης η συγκεκριμένη τεχνική είναι ιδανική για την κατάψυξη των ωαρίων με εκπληκτικά ποσοστά επιβίωσης και γονιμοποίησης μετά την απόψυξη τους τα οποία είναι συγκρίσιμα με τη χρήση των φρέσκων ωαρίων.

Η ασφάλεια των μεθόδων της κρυοσυντήρησης έχει πλέον πλήρως τεκμηριωθεί από την παγκόσμια βιβλιογραφία. Οι μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά που γεννιούνται μετά από κρυοσυντήρηση είναι απόλυτα υγιή, ακόμη και αν τα έμβρυα έχουν παραμείνει στην κατάψυξη για πολλά χρόνια.