Νέα στοιχεία εντοπίστηκαν σχετικά με την ασφάλεια της μεθόδου ελέγχου εμβρύων εξωσωματικής γονιμοποίησης

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Κεντ έχουν εντοπίσει κρίσιμα νέα στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα μιας αμφιλεγόμενης τεχνικής στην θεραπεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης – την ονομαζόμενη προεμφυτευτική γενετική ανάλυση για ανευπλοειδίες (PGT-A).

Η PGT-A είναι ο έλεγχος για γενετικές (χρωμοσωμικές) ανωμαλίες σε ανθρώπινα έμβρυα εξωσωματικής γονιμοποίησης με σκοπό τη βελτίωση των ποσοστών επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης και την προστασία από αποβολές. Ωστόσο, η Αρχή Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου (HFEA) έθεσε πρόσφατα ένα «κόκκινο φως» όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά της. Η τρέχουσα μελέτη παρέχει ισχυρές αποδείξεις για τα οφέλη της PGT-A.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα δεδομένα του HFEA για την περίοδο 2016-2018 ώστε να εξετάσουν τη γέννηση και άλλα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν, με και χωρίς PGT-A. Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των διαφορών μεταξύ των κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης PGT- A και “κανονικών” κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης, ομαδοποιώντας κατά ηλικία μητέρας, τον κύριο γνωστό παράγοντα κινδύνου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Συγκεντρώθηκαν δεδομένα για σχεδόν 2.500 PGT-A, από τους συνολικά πάνω από 190.000 κύκλους εξωσωματικής. Το ποσοστό γεννήσεων ζώντων εμβρύων ανά μεταφερόμενο έμβρυο και ανά κύκλο θεραπείας ήταν σημαντικά υψηλότερο για όλες τις ηλικιακές ομάδες PGT- A έναντι κανονικών ηλικιακών ομάδων εξωσωματικής γονιμοποίησης. Σε ασθενείς ηλικίας άνω των 40 ετών, τα αναφερόμενα ποσοστά γεννήσεων ζώντων ήταν 3-11 φορές μεγαλύτερα όταν χρησιμοποιούσαν PGT-A σε σύγκριση με την κανονική εξωσωματική γονιμοποίηση μόνο.
Υπήρξε επίσης ένας μειωμένος αριθμός εμβρυομεταφορών ανά ζωντανή γέννηση, ιδιαίτερα για τις γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ασθενείς έμειναν έγκυοι γρηγορότερα εάν χρησιμοποιήθηκε το PGT-A. Αν και η μελέτη εντόπισε ισχυρά τεκμηριωμένα οφέλη του PGT-A, περιορίζεται στην αντιστοίχιση με πλήρεις πληροφορίες κλινικών ενδείξεων, PGT-A και μη PGT-A.

Το PGT-A είναι μια αμφιλεγόμενη διαδικασία στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η θεραπεία είναι αποτελεσματική και ασφαλής. Οι αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι, μέχρις ότου οι τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές το αποδείξουν αυτό κατηγορηματικά, οι ασθενείς δεν πρέπει να υποβάλλονται σε αυτό, ειδικά επειδή πρόκειται για πληρωμένη θεραπεία.

Με βάση το σύστημα που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των συμπληρωματικών θεραπειών για εξωσωματική γονιμοποίηση, το HFEA είχε προηγουμένως ορίσει τη διαδικασία ως θεραπεία της οποίας η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια δεν είχαν τεκμηριωθεί. Αυτό άλλαξε πρόσφατα.

Ο Darren Griffin, Καθηγητής Γενετικής στο Kent και Κύριος Συγγραφέας του άρθρου, δήλωσε: «Αυτά τα δεδομένα ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουν το HFEA στη συνεχή παρακολούθηση της καθοδήγησης του “Κόκκινου Φωτεινού Σηματοδότη” που δηλώνει επί του παρόντος ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το PGT-A είναι αποτελεσματικό ή ασφαλές. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν υπό το φως αυτών των νέων δεδομένων προς όφελος του ασθενούς. Εκτιμώ τον συλλογικό τρόπο με τον οποίο το HFEA βοήθησε στην παροχή αυτών των δεδομένων και την ανοιχτόμυαλή τους στην προοπτική επανεξέτασης της καθοδήγησης και του συστήματος φωτεινών σηματοδοτών.»

Source: Obs Gynae &Midwifery News


Γεια σας! Αν βρήκατε αυτό το άρθρο ενδιαφέρον ή χρήσιμο, μπορείτε να μας βοηθήσετε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μας. Απλώς γράφετε το email σας και θα έχετε ότι νεότερο υπάρχει σχετικά με θέματα γονιμότητας. Ευχαριστούμε και πάλι για την βοήθεια σας.