Είναι ενδοκυτταροπλασμική έγχυση του σπέρματος (μικρογονιμοποίηση – ICSI) καλύτερη σαν τεχνική από την παραδοσιακή εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF);

Μια ερώτηση που πολύ συχνά κάνουν τα ζευγάρια όταν ξεκινούν ένα πρόγραμμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σχετίζεται με τις δύο πιο διαδεδομένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί η γονιμοποίηση των ωαρίων και η πολυπόθητη εγκυμοσύνη.

Η επιβεβαίωση για τη καλύτερη τεχνική που δίνεται μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη που βασίζεται στα υψηλότερα ποσοστά βλαστοκύστεων ανά ωάριο που χρησιμοποιήθηκε για την διαδικασία.


Σε αυτή την αναδρομική μελέτη, αναλύθηκαν 62 κύκλοι ICSI/IVF με τα ωάρια μοιρασμένα για την κάθε μία τεχνική. Τα ωάρια προερχόμενα από τους συγκεκριμένους κύκλους χρησιμοποιήθηκαν τυχαία στην μικρογονιμοποίηση (ICSI) ή στην κλασική διαδικασία της εξωσωματικής (IVF). Διακόσιοι τριάντα τέσσερις κύκλοι μικρογονιμοποίησης (ICSI) και 152 κύκλοι κλασσικής εξωσωματικής γονιμοποίησης αναλύθηκαν επιπλέον για σύγκριση.

Αυτός ο τρόπος ανάλυσης χρησιμοποιώντας ωάρια μισά για IVF και άλλα μισά για ICSI από τον ίδιο κύκλο διέγερσης έδειξε αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, όταν γινόταν σύγκριση και υπολογισμός των δύο προπυρήνων (2PN) στα ωάρια μεταξύ της ομάδας της κλασικής IVF σε σχέση με την ομάδα της μικρογονιμοποίησης (ICSI), η ποιότητα των βλαστοκύστεων ήταν σαφώς υψηλότερου βαθμού στην πρώτη περίπτωση (IVF) σε βαθμό στατιστικά σημαντικό (p < 0.05).

Αυτή η μελέτη έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η τεχνική της μικρογονιμοποίησης δεν είναι πανάκεια ούτε έχει υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας για όλα τα ζευγάρια. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις που επιβάλλεται και εφόσον πληρούνται κάποια συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να μεγιστοποιήσουμε της πιθανότητες εγκυμοσύνης.

Πιστεύεται ότι αυτή η μελέτη θα βοηθήσει τα ζευγάρια και τις κλινικές στην επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής;Γεια σας! Αν βρήκατε αυτό το άρθρο ενδιαφέρον ή χρήσιμο, μπορείτε να μας βοηθήσετε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μας. Απλώς γράφετε το email σας και θα έχετε ότι νεότερο υπάρχει σχετικά με θέματα γονιμότητας. Ευχαριστούμε και πάλι για την βοήθεια σας.